Vivir del aire del cielo / Viure de l'aire del cel / Living from the air of the sky

Català:
Es tracta de fer possible la participació popular en la propietat compartida d'un aerogenerador per a la producció d'electricitat neta i renovable per ser venuda en el mercat de l'electricitat.
L'objectiu és cercar, identificar y comprometre a centenars de families del país en la propietat d'un aerogenerador de gran potencia (1-3 MW) per que ells puguin demostrar que la generació d'electricitat es pot democratitzar i a la vegada es ugui demostrar la viabilitat econòmica i empresarial del projecte.
A diveroso indrets del món existeixen diferents formes de porpietat compartida de sistemes de generació d'electricitat a partir de fonts d'energia netes i renovables. Però a casa nostra no existeix. Es tracta de fer-ho poossible amb una turbina eòlica de gran potència.

Castellano:
Se trata de hacer posible la participación popular en la propiedad compartida de un aerogenerador para la producción de electricidad limpia y renovable para su venta en el mercado de la electricidad.
El objetivo es buscar, identificar y comprometer cientos de familias del pais en la propiedad de un aerogenerador de gran potencia (1-3 MW) para que ellas puedan demostrar que la generación de energía se puede democratizar y a la vez se pueda demostrar la viabilidad económica y empresarial del proyecto.
En diversas partes del mundo existen diferentes formas de propiedad compartida de sistemas de generación de electricidad a partir de fuentes de energía limpias y renovables. Pero en nuestro país no existe. Se trata de hacerlo posible con una turbina eólica de gran potencia.


Concurso

  • 180
  • 0
  • 1

Creado por

vivirdelairedelcielo

vivirdelairedelcielo

Sacos

Ideas para emprender

Comentarios

Para mantener la alta calidad de los contenidos, debes acceder para dejar un comentario
Las cookies nos permiten ofrecerte nuestros servicios y mejorar tu experiencia como usuario. Más información